Echt verbinden, EFT en Tantra

De Emotionally Focussed Therapy (http://www.eft.nl/ ) richt zich, zoals de naam als zegt, op de emoties. Je kunt er meer over lezen in de boeken van Sue Johnson: ‘Hou me vast’ en ‘Laat me niet los’. Voor mij was het niet nieuw dat in het onderzoeken van relatieproblemen, het gevoel veel aandacht moet krijgen.  De voorop liggende gevoelens, irritatie of boosheid bijvoorbeeld, maar vooral ook de kwetsbare gevoelens zoals angst en pijn, die vaak pas later zichtbaar en voelbaar worden.

Een voorbeeld:  De vrouw vraagt aan haar man op een licht geïrriteerde toon waarom hij hun zoontje van 5 jaar vanmiddag bij het ophalen uit school 20 minuten heeft laten wachten. Waarop de man, ook geïrriteerd, antwoordt dat ie daar niets aan kon doen, omdat zijn baas hem opgehouden had in een belangrijk gesprek, waarop de vrouw verontwaardigd reageert dat het ook altijd hetzelfde is met hem, waarop hij……. Je begrijpt het al, dit loopt uit de hand. Maar waarom eigenlijk?

Als je dit met elkaar gaat onderzoeken, blijkt hier vaak een wereld onder te zitten. Stellen raken vaak verstrikt in de inhoud en de bovenste emoties, maar we moeten op zoek naar wat er onder zit om elkaar beter te kunnen begrijpen en elkaar weer lief te hebben.

Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de vrouw vindt dat ze alles goed moet doen en met moeite haar taak als moeder afstaat aan haar partner. Dat zij een afwezige vader heeft gehad en een depressieve moeder. Dat zij hunkert naar aandacht en steun en dit niet heeft geleerd op een constructieve manier kenbaar te maken en dat dit bovendien bedreigend voor haar is omdat  er een kans is op afwijzing. En zo heeft de man zijn eigen drijfveren om het zo te doen als hij het doet in dit gesprek.

En … het helpt niet om het alleen maar te weten, het moet doorvoeld en beleefd worden en vervolgens moet er ervaring opgedaan worden met nieuwe manieren van uiten van die gevoelens.

De Tantra, waarin ik ook een intensieve opleiding volgde (www.centrumvoortantra.nl  in Amsterdam), is van oudsher gericht op het ontwikkelen van bewustzijn, bewust zijn en blijven in verbinding met de ander. De samensmelting van de mannelijk en vrouwelijke energie kan leiden tot een ultieme ervaring van eenheid.  Binnen de Tantra zijn er veel oefeningen die het bewustzijn van de verbinding met jezelf en de ander kunnen ondersteunen en vergroten. Bewustzijn is belangrijk in het ontdekken en toelaten van die kwetsbare gevoelens.

De EFT en de Tantra komen voor mij bij elkaar in het echt verbinden met elkaar en tegelijk ook autonoom blijven, vrij blijven. In de relatie is het de commitment en de volledige openheid, die maakt dat het veilig wordt; op je eigen benen staan, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen behoeftes. Dat doe je niet door ze dan maar zelf op te lossen, maar door de ander erbij te betrekken en hem/haar vrij te laten in wat hij/zij er mee doet. Ofwel je eigen kwetsbare kind op schoot nemen, niet bij de ander op schoot zetten en blijven verbinden vanuit dat perspectief.